Cl

Klor

atomnummer: 17
gruppe: 17
periode: 3
atomvekt: 35,45

I mennesket
95 g

I jordskorpen
190 ppm

I havet
19 g/liter

På solen
0,29 ppm

Innledning

Klor er ved romtemperatur en gass som består av Cl2-molekyler. Gassen er meget reaktiv og dermed skadelig for alle levende organismer. Selv svært små mengder irriterer slimhinnene, mens større konsentrasjoner skader lungene og er dødelig. Likevel spiser vi anselige mengder klor hver dag, men da er kloret tilstede som kloridioner og da er det ganske trygt.

Forfatter:  Svein Stølen

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)   Søk

Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter