F

Fluor

atomnummer: 9
gruppe: 17
periode: 2
atomvekt: 18,9984032

I mennesket
2,6 g

I jordskorpen
460 ppm

I havet
1,3 mg/liter

På solen
0,00 ppt

Anvendelser

Visste du at...

Teflonbelegget i kjøkkenutstyr er en fluorforbindelse?

[Foto: Harald Fjeld]

Kjeler og annet kjøkkenutstyr belegges med teflon
Foto: Harald Fjeld

Før man oppdaget betydningen av UF6 under siste verdenskrig var det ingen eller bare liten kommersiell produksjon av fluor. Etter at dette satte fart i fluorforskningen er det kommet en rekke nyttige fluorforbindelser på markedet. I dag fremstilles det ca 15.000 tonn ren fluor hvert år, og mesteparten av dette går med til fremstilling av fluorforbindelser i bruk på en rekke områder, spesielt fluoriderte hydrokarboner.

[Foto: Helly Hansen]

Fluorforbindelser benyttes i teknisk bekledning
Foto: Helly Hansen

Mange fluorokarboner er inerte, varmestabile, ikke brennbare væsker med kokepunkter i området 25 til 250 °C. Slike forbindelser er i bruk i kjøleteknikken, som brannslukkere og som drivgass i sprayflasker (sterkt redusert i dag pga. reaksjon med ozon i stratosfæren). Lavpolymere fluorforbindelser kan brukes som smøremidler, mens de faste høypolymere fluoriderte hydrokarbonene blant annet benyttes i lagre i motorer og i belegg på kjøkkenutstyr (Teflon: polytetrafluoroetylen, PTFE). Også innen tekstilindustrien brukes fluorforebindelser. ”Goretex” og andre produktnavn består av en teflonfilm med så små porer at vanndråper ikke slipper inn, mens vanndamp slipper ut. Avfall fra denne produksjonen finmales og tilsettes printerblekk for å gi bedre flyt.

For øvrig finner vi fluorforbindelser i datamaskinskjermer, som fyllstoff i tennisballer (SF6), som nervegifter (Sarin, Soman, etc.), insektisider/herbicider og en lang rekke preparater brukt i medisinsk sammenheng.

Les alt om fluor

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

    He
O F Ne
S Cl Ar

Vis alt om fluor

Fluor i periodesystemet

Visste du at...

Au

det brukes over 100 tonn gull i året i elektronikk?

Les mer om gull

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter