Fe

Jern

atomnummer: 26
gruppe: 8
periode: 4
atomvekt: 55,845

I mennesket
4,2 g

I jordskorpen
5,8 %

I havet
3,4 µg/liter

På solen
0,10 %

Ikke bare i jernalderen

Visste du at...

99.9999 % rent jern er dyrere enn sølv eller gull med samme renhet? Det er fordi det er så innmari vanskelig å fjerne forurensningene fra jern.

Inndelingen av våre historie i tidsepoker som steinalder, bronsealder og jernalder reflekterer materialene som ble benyttet til våpen og redskap i disse periodene. Jernalderen er den tidsepoken der bruken av jern var dominerende. I Norge begynte jernalderen omkring år 500 f.Kr., men de tidligste sporene av jernutvinning er mye eldre, kanskje fra så tidlig som år 3000 f.Kr. Det tok bortimot 1000 år fra menneskene lærte å utvinne jern til kunnskapen nådde Norden.

[Foto: Kulturhistorisk museum, UiO.]

Fra utgraving av gravfunn på Seierstad søndre.
Foto: Kulturhistorisk museum, UiO.

Selv om jernalderen forlengst er slutt, er jern fortsatt det metallet som benyttes mest i våre samfunn og også det billigste metallet. Jern benyttes imidlertid sjelden i ren form fordi det lett ruster. Hvert år ruster jern i en grad som tilsvarer 1/3 av årsproduksjonen av nytt jern. Korrosjonsproblemet reduseres betraktelig ved å blande inn andre grunnstoffer/metaller i jernet. Ved riktig valg av metall gir dette legeringer med en tynn og bestandig overflate av oksid.

Helt rent jern er et sølvaktig, glinsene og bløtt metall. Men i tillegg til at metallet lett oksideres/ruster, er det ofte vanskelig å fjerne andre forurensninger fra jernet. Så helt rent jern er dyrt - svært dyrt.

Les alt om jern

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
Mn Fe Co
Tc Ru Rh

Vis alt om jern

Jern i periodesystemet

Nytt om jern

En ny jernalder? (NTNU)

Teknologisk er det fullt mulig å lage jern uten å forurense. Det spørs bare hva vi er villig til å betale.

Visste du at...

As

jord som er forurenset med arsen kan renses ved å dyrke jorda med den kinesiske klatreplanten, Pteris vittata?

Les mer om arsen

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter