Fe

Jern

atomnummer: 26
gruppe: 8
periode: 4
atomvekt: 55,845

I mennesket
4,2 g

I jordskorpen
5,8 %

I havet
3,4 µg/liter

På solen
0,10 %

Det tyngste grunnstoffet som dannes i vanlige stjerners indre

[Foto: NASA]

Helix Nebula har opphav i en stjerne som utvikler seg til en hvit dverg.
Foto: NASA

Atomkjernen til jern er den kjernen som er sterkest bundet sammen av alle. Det er ingen energigevinst ved å fusjonere jern med andre kjerner slik at enda tyngre grunnstoffkjerner dannes. Jern er derfor det tyngste grunnstoffet som dannes ved fusjon i det indre av vanlige stjerner. Når stjernens kjerne etter lang tid i hovedsak består av jern har stjernen brukt opp all sin energi og den står igjen som en hvit kjempe.

Jern er det vanligst forekommende grunnstoffet på jorden. I jordens indre finnes en kjerne som består av jern; innerst er kjernen fast fordi trykket er så høyt som 500 GPa. Utenfor den faste kjernen finnes en væskesone som også hovedsaklig består av jern.

I jordas skorpe er det også mye jern, men her finnes jernet i svært liten grad som metallisk jern. Istedet er oksider som hematitt og magnetitt vanlig.

Jern danner også kjernen i andre himmellegemer; merkur og mars har begge kjerner av jern.

Les alt om jern

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
Mn Fe Co
Tc Ru Rh

Vis alt om jern

Jern i periodesystemet

Nytt om jern

En ny jernalder? (NTNU)

Teknologisk er det fullt mulig å lage jern uten å forurense. Det spørs bare hva vi er villig til å betale.

Visste du at...

Ce

cerium(III)-oksalat er et fargeløst, vannløselig, krystallinsk pulver som benyttes mot brekninger, mot sjø-, luft-, bil- og togsyke?

Les mer om cerium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter