Fe

Jern

atomnummer: 26
gruppe: 8
periode: 4
atomvekt: 55,845

I mennesket
4,2 g

I jordskorpen
5,8 %

I havet
3,4 µg/liter

På solen
0,10 %

Gjødsel for havet?

[Foto: Rolf Vogt, KI, UiO]

Utfelling av jernoksid i bekk
Foto: Rolf Vogt, KI, UiO

Mer enn 80 % av verdenshavene er tomme for fisk, og de områdene som er fiskerike er ofte overfisket. Plankton er grunnlaget for marint liv og plankton er igjen avhengig av at jern er tilstede. På 90-tallet gjødslet derfor forskere 60 km2 av stillehavet vest for Galapagosøyene med jern. Innen en uke var havet grønt av plankton. Kanskje kan man øke fiskebestanden ved å gjødsle havet?

Les alt om jern

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
Mn Fe Co
Tc Ru Rh

Vis alt om jern

Jern i periodesystemet

Nytt om jern

En ny jernalder? (NTNU)

Teknologisk er det fullt mulig å lage jern uten å forurense. Det spørs bare hva vi er villig til å betale.

Visste du at...

Sm

SmI2 benyttes for å uskadeliggjøre PCB. Kloret fjernes og det dannes ufarlige avfallstoffer.

Les mer om samarium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter