Ga

Gallium

atomnummer: 31
gruppe: 13
periode: 4
atomvekt: 69,723

I mennesket
0,1 mg

I jordskorpen
17 ppm

I havet
0,03 µg/liter

På solen
0,04 ppm

Den franske hane

Smeltepunktet til gallium ligger litt over romtemperatur (omkring 30 °C) og gallium er dermed et av de få metalliske grunnstoffene som er flytende rundt romtemperatur (sammen med kvikksølv, cesium, rubidium og francium).

Visste du at...

gallium smelter hvis du holder det i hånden?

[Foto: Peter Vanderkrogt.]

Gallium smelter ved romtemperatur.
Foto: Peter Vanderkrogt.

Gallium er et fascinerende metall. Mens smeltepunktet til gallium ligger litt over romtemperatur (omkring 30 °C), koker metallet ved 2403 °C og har med det et av de lengste temperaturintervallene i flytende form. Kun noen av de tyngst smeltende grunnstoffene, som tantal, wolfram og rhenium, har større temperaturspenn mellom smeltepunkt og kokepunkt.

Når smeltet gallium størkner, utvider det seg. De fleste andre stoffer fyller et mindre volum i fast form enn i flytende. Vann er ett av de enestående stoffene hvor den faste fase, is, flyter på den flytende. Det er derfor viktig ikke å oppbevare gallium i glass- eller metallbeholdere, da disse kan knuses hvis gallium smelter og størkner igjen. Av den grunn brukes vanligvis plastbeholdere for å oppbevare gallium.

Les alt om gallium

Forfatter: Poul Norby

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

  Al Si
Zn Ga Ge
Cd In Sn

Gallium

Den franske hane

Smeltepunktet til gallium ligger litt over romtemperatur (omkring 30 °C) og gallium er dermed et av de få metalliske grunnstoffene som er flytende rundt romtemperatur (sammen med kvikksølv, cesium, rubidium og francium).

Navn

Historie

I kroppen

Fremstilling

Smøre med gallium?

Er det en fordel å smøre med gallium under skiene?

Anvendelser

Diverse

Vis alt om gallium

Gallium i periodesystemet

Visste du at...

Ca

det klare hvite lyset (limelight) som ble brukt i teatere i gamle dager oppstår når brennende hydrogen blir rettet mot CaO?

Les mer om kalsium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter