Gd

Gadolinium

atomnummer: 64
gruppe: 3 (lan)
periode: 6 (lan)
atomvekt: 157,25

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
6,3 ppm

I havet
0,0007 µg/liter

På solen
2000,00 ppt

Grunnstoffet for miljøvennlige kjøleskap?

Visste du at...

magnetisk avkjøling er et miljøvennlig alternativ til konvensjonell kompressorbasert avkjøling. Gd-baserte materialer er mest lovende og studeres intensivt.

Gadolinium er ferromagnetisk ved temperaturer under 16 °C. Det at gadolinium ordnes magnetisk nær romtemperatur og det at metallet har et svært høyt magnetisk moment gjør at legeringer/forbindelser av gadolinium studeres med tanke på magnetisk kjøling. Dette er et spennende alternativ til konvensjonell kompressorbasert kjøling, hvor man i stedet for å komprimere og ekspandere en gass, utnytter den kjøleeffekten som kan oppnås ved å magnetisere og avmagnetisere et magnetisk materiale. Et slikt materiale endrer temperatur når det utsettes for et ytre magnetfelt. Magnetisk kjøling har i årtier blitt brukt i laboratorier over hele verden for å oppnå ekstremt lave temperaturer (< 4K). Oppdagelsen av materialer med høy kjøleeffekt nær romtemperatur har gjort det mulig å benytte metoden til mer dagligdagse formål som i kjøleskap og luftkondisjoneringsanlegg. Magnetisk kjøling har potensielt både økonomiske og miljømessige fordeler i forhold til konvensjonelle kjøleteknikker, og derfor satses det intensivt på å bringe teknologien fram til det kommersielle markedet.

Andre anvendelser

  • Gadolinium har høyt nøytroninnfangningstversnitt og brukes i noen grad i kontrollstaver i atomreaktorer.

Les alt om gadolinium

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
Eu Gd Tb
Am Cm Bk

Vis alt om gadolinium

Gadolinium er en av lantanoidene.
Les om lantanoidene.

Gadolinium i periodesystemet

Visste du at...

V

vanadium gir noen sjødyr gult blod?

Les mer om vanadium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter