In

Indium

atomnummer: 49
gruppe: 13
periode: 5
atomvekt: 114,818

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,2 ppm

I havet
0 µg/liter

På solen
4000,00 ppt

Indium, et utrydningstruet grunnstoff?

Indium er et sølvhvitt glinsende metall. I ren form er det mykt og plastisk og lar seg lett forme til folie og tråd. I helt ren tilstand vil en indiumstav gi fra seg et skrik når den bøyes. Indium er moderat kjemisk aktivt, det løses i de fleste syrer, men reagerer ikke med oksygen ved romtemperatur.

Det har lavt smeltepunkt og kan derfor blant annet brukes i blyfrie alternativer til loddetinn.

Det benyttes mye i moderne elektronikk og er hyperaktuelt som en komponent i alternative solcellematerialer. Etterspørselen er stor, så stor at spørsmålet om hvorvidt mobiltelefonene kan utrydde grunnstoffet har dukket opp. Pessimistiske estimater sier at man har en beholdning som vil vare i 13 år, noe som aktualiserer resirkulering av elektronikkomponenter som inneholder indium og andre utrydningstruede grunnstoffer.

Les alt om indium

Forfatter: Sissel Jørgensen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Zn Ga Ge
Cd In Sn
Hg Tl Pb

Vis alt om indium

Indium i periodesystemet

Visste du at...

Ra

radium etter oppdagelsen ble sett på som ett vidundermiddel. I USA ble det solgt store mengder remedier basert på dette radioaktive stoffet.

Les mer om radium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter