In

Indium

atomnummer: 49
gruppe: 13
periode: 5
atomvekt: 114,818

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,2 ppm

I havet
0 µg/liter

På solen
4000,00 ppt

Indium, et utrydningstruet grunnstoff?

Indium er et sølvhvitt glinsende metall. I ren form er det mykt og plastisk og lar seg lett forme til folie og tråd. I helt ren tilstand vil en indiumstav gi fra seg et skrik når den bøyes. Indium er moderat kjemisk aktivt, det løses i de fleste syrer, men reagerer ikke med oksygen ved romtemperatur.

Det har lavt smeltepunkt og kan derfor blant annet brukes i blyfrie alternativer til loddetinn.

Det benyttes mye i moderne elektronikk og er hyperaktuelt som en komponent i alternative solcellematerialer. Etterspørselen er stor, så stor at spørsmålet om hvorvidt mobiltelefonene kan utrydde grunnstoffet har dukket opp. Pessimistiske estimater sier at man har en beholdning som vil vare i 13 år, noe som aktualiserer resirkulering av elektronikkomponenter som inneholder indium og andre utrydningstruede grunnstoffer.

Les alt om indium

Forfatter: Sissel Jørgensen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Zn Ga Ge
Cd In Sn
Hg Tl Pb

Vis alt om indium

Indium i periodesystemet

Visste du at...

As

orpiment på 1600-tallet var et populært gult pigment blant Hollandske malere? Dessverre så oksiderer sulfidet over tid og danner hvitt arsenoksid.

Les mer om arsen

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter