Kr

Krypton

atomnummer: 36
gruppe: 18
periode: 4
atomvekt: 83,798

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,0002 ppm

I havet
0,21 µg/liter

Forekomst

Visste du at...

krypton siver ut av jorden ved varme kilder og i vulkanske områder.

[Foto: colourbox]

Krypton siver ut av jorden ved varme kilder
Foto: colourbox

Krypton siver ut av jorden ved varme kilder, i vulkanske områder og kan dessuten finnes i meteoritter. I tillegg finnes det bitte små mengder i verdenshavene. Gassen fremstilles ofte som et biprodukt under produksjonen av flytende luft. Siden konsentrasjonen av krypton i luft er liten skal det i størrelsesorden 500 kg luft til for å produsere 1 gram krypton.

Fremstillingen er kompleks og består av flere trinn. Først fjernes støv med filtere. Deretter fjernes vann og karbondioksid. Lufta som blir igjen komprimeres (trykkes sammen) og kjøles til -196 oC. Mesteparten av gassen danner da en væske. Gassen som gjenstår inneholder ikke edelgassene og fjernes. Deretter destilleres væsken ved forsiktig oppvarming.

Forskjellige grunnstoffer omdannes fra væske til gass (de koker) ved ulike temperaturer og det gjør at vi kan destillere av et grunnstoff av gangen i en prosess som kalles fraksjonert destillasjon. Innen en gruppe øker kokepunktet med atomvekten og dermed øker kokepunktet jo lengre ned i periodesystemet du går.

Til sist gjenstår bare krypton og xenon, og av disse er det krypton som koker ved lavest temperatur. Gassen som dannes i dette siste trinnet, renses så ved å lede den over glødende titan. Det følger at krypton er dyrt, omtrent 200 ganger så dyrt som den vanligere interte gassen argon. Dermed er anvendelsene av denne gassen begrenset.

I tillegg dannes gassen ved fisjon av uran og plutonium i kjernekraftverk. Her dannes både den stabile isotopen og flere ustabile radioaktive isotoper.

Les alt om krypton

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Cl Ar  
Br Kr  
I Xe  

Krypton

Supermanns grunnstoff - eller?

Navn

Historie

Forekomst

Anvendelser

I miljøet

Avslørte produksjonen av kjernefysisk materiale under den kalde krigen

Definerte meteren

Krypton og vinduer

Vis alt om krypton

Krypton er en edelgass.
Les om edelgassene.

Krypton i periodesystemet

Visste du at...

Eu

europium var det siste av syv nye grunnstoffer som ble funnet i mineralet ceritt.

Les mer om europium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter