Kr

Krypton

atomnummer: 36
gruppe: 18
periode: 4
atomvekt: 83,798

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,0002 ppm

I havet
0,21 µg/liter

I miljøet

Avslørte produksjonen av kjernefysisk materiale under den kalde krigen

Den radioaktive isotopen 85Kr har en halveringstid på 11 år. Den produseres i kjernereaktorer og i kjernebrenselregenereringsanlegg. Nivået av denne gassen i atomsfæren ble i den kalde krigens dager benyttet til å estimere produksjonen av kjernefysisk materiale i sovjetblokka. Man visste hvor mye 85Kr som ble dannet fra virksomhet i den vestlige verden og man kunne dermed estimere mengden kjernefysiske våpen i østblokken.

Les alt om krypton

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Cl Ar  
Br Kr  
I Xe  

Krypton

Supermanns grunnstoff - eller?

Navn

Historie

Forekomst

Anvendelser

I miljøet

Avslørte produksjonen av kjernefysisk materiale under den kalde krigen

Definerte meteren

Krypton og vinduer

Vis alt om krypton

Krypton er en edelgass.
Les om edelgassene.

Krypton i periodesystemet

Visste du at...

B

egypterne benyttet natron, som også inneholdt boraks (hovedkilden til bor), ved mumifisering?

Les mer om bor

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter