Kr

Krypton

atomnummer: 36
gruppe: 18
periode: 4
atomvekt: 83,798

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,0002 ppm

I havet
0,21 µg/liter

Definerte meteren

Fra 1960 til 1983 ble avstanden 1 meter definert med utgangspunkt i bølgelengden til en spektrallinje til krypton-86-isotopen. 1 m var da definert som 1650763,73 bølgelengder. Denne skalaen var fordelaktig fordi den gamle standarden var definert som avstanden mellom to streker på en platina-iridium stang som ble oppbevart i Paris. Nasjonale laboratorier fikk tilsendt kopier av denne internasjonale standarden og de nasjonale standarden ble så kopiert opp innen landet. For å unngå en slik tungvint og unøyaktig standard bestemte man seg i stedet for å basere meteren på et naturfenomen som kan måles hvor som helst i verden. Kr-meteren var gyldig til 1983. Etter det er meteren basert på hastigheten til lys i vakuum. Én meter er nå avstanden lys reiser på 1/299 792 458 sekund målt ved en lysstråle fra en helium-neon laser.

Les alt om krypton

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Cl Ar  
Br Kr  
I Xe  

Krypton

Supermanns grunnstoff - eller?

Navn

Historie

Forekomst

Anvendelser

I miljøet

Avslørte produksjonen av kjernefysisk materiale under den kalde krigen

Definerte meteren

Krypton og vinduer

Vis alt om krypton

Krypton er en edelgass.
Les om edelgassene.

Krypton i periodesystemet

Visste du at...

Eu

steiner fra månens overflate viser seg å inneholde langt mer europium enn forventet utfra forekomsten på jorda?

Les mer om europium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter