Kr

Krypton

atomnummer: 36
gruppe: 18
periode: 4
atomvekt: 83,798

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,0002 ppm

I havet
0,21 µg/liter

Krypton og vinduer

[Foto: colourbox]

Kryptons dårlige ledningevne kan brukes som isolasjon i vinduer
Foto: colourbox

Energiprisene stiger stadig. Dermed prøver vi å gjøre både våre hjem og offentlige bygninger mer energieffektive, og da er egenskapene til vinduene et sentralt tema. Vinduene er viktige både mhp energitap og overoppvarming som gir behov for air-condition-anlegg. Dette har ført til at dagens vinduer gjerne er dobbelt eller trippelvinduer med flere lag glass og isolerende luft mellom glassene. Og det er ikke nødvendigvis luft det som er mellom vindusglassene… Det finnes andre gasser som beveger seg saktere og som dermed leder varme dårligere. En edelgass som krypton er mye tyngre en de vanligste molekylene i luft, og beveger seg dermed saktere. Og når atomene beveger seg sakte, transporterer de også mindre varme. Men pris er selvsagt en viktig faktor, og vanligvis benyttes de lettere edelgassene som argon.

Kryptons tyngde og dermed dårlig varmeledningsevne kan også utnyttes i andre typer isolasjon bare prisen kan rettferdiggjøres. Et eksempel er ved transport av materiell som skal holdes kaldt over lange avstander (og lang tid); fisk, kjøtt, frukt etc. Her brukes gassfylte plastmaterialer med bikubestrukturer hvor porene er fylt av isolasjonsgass. Dette materialet brukes også i en del kjøleskap siden det reduserer energiforbruket med opp mot 25 % i forhold til andre mer tradisjonelle isolasjonsmaterialer.

Les alt om krypton

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Cl Ar  
Br Kr  
I Xe  

Krypton

Supermanns grunnstoff - eller?

Navn

Historie

Forekomst

Anvendelser

I miljøet

Avslørte produksjonen av kjernefysisk materiale under den kalde krigen

Definerte meteren

Krypton og vinduer

Vis alt om krypton

Krypton er en edelgass.
Les om edelgassene.

Krypton i periodesystemet

Visste du at...

Li

litium benyttes mot bipolar lidelse. Men vi har beskjeden kunnskap om virkningsmekanismene.

Les mer om litium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter