Kr

Krypton

atomnummer: 36
gruppe: 18
periode: 4
atomvekt: 83,798

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,0002 ppm

I havet
0,21 µg/liter

Supermanns grunnstoff - eller?

Visste du at...

det finnes kun 0,0001 % Kr i atmosfærisk luft?

[Foto: Phillip Slawinski.]

Krypton sender ut grå-hvitt lys hvis
gassen bombarderes med elektroner.
Foto: Phillip Slawinski.

Krypton er som de andre edelgassene en fargeløs, luktløs og monoatomisk lite reaktiv gass. Mens konsentrasjonen av argon er betydelig i vår atmosfære, avtar konsentrasjonen av de øvrige edelgassene nedover i gruppen fra neon via krypton og xenon til radon. Det finnes kun 0,0001 % Kr i atmosfærisk luft.

I mange år trodde man at edelgassene var fullstendig kjemisk ikke-reaktive. I dag er det imidlertid påvist flere kryptonforbindelser. Den først var KrF2. Ingen av disse forbindelsene er imidlertid stabile ved romtemperatur, og krypton er som de andre edelgassene for alle praktiske formål inerte.

Les alt om krypton

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Cl Ar  
Br Kr  
I Xe  

Krypton

Supermanns grunnstoff - eller?

Navn

Historie

Forekomst

Anvendelser

I miljøet

Avslørte produksjonen av kjernefysisk materiale under den kalde krigen

Definerte meteren

Krypton og vinduer

Vis alt om krypton

Krypton er en edelgass.
Les om edelgassene.

Krypton i periodesystemet

Visste du at...

Pr

praseodymoksid tilsettes glass som benyttes i sveisebriller. Glasset absorberer gult lys og beskytter dermed øynene.

Les mer om praseodym

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter