Li

Litium

atomnummer: 3
gruppe: 1
periode: 2
atomvekt: 6,94

I mennesket
0,67 mg

I jordskorpen
20 ppm

I havet
170 µg/liter

På solen
60,00 ppt

Medisinsk bruk

Visste du at...

litium benyttes mot bipolar lidelse. Men vi har beskjeden kunnskap om virkningsmekanismene.

Naturligvis ble et nytt grunnstoff prøvd på en rekke sykdommer på 1800-tallet. I 1871 foreslo Dr. William Hammond at store doser LiBr skulle brukes mot akutt mania, og den danske legen Carl Lange foreskrev en blanding av alkalimetaller (der Li dominerte) for periodisk depresjon. Men først i 1949 kom det til et gjennombrudd da den australske legen John Cade viste at Li var den beste behandling for slike lidelser. Cade gjorde oppdagelsen på marsvin som han hadde eksperimentert med ved å injisere urin fra maniske pasienter, og deretter gi marsvinene LiCO3. Han fant at marsvinene ble betydelig roligere, og en manisk pasient som ble behandlet med LiCO3 kunne etter kort tid vende tilbake til et normalt liv (etter år i lukket anstalt). Medikamentet ble likevel godkjent som medikament først i 1970 (i USA). Det er registrert noen bivirkninger, men ca 80 % av pasientene opplever god effekt.

I en periode ble det også brukt mot gikt, der problemet var opphopning av uløselige urinsyrekrystaller i leddene. Litiumureat er lettløselig, og man trodde derfor at tilførsel av Li ville føre til at urinsyrekrystallene ble løst opp raskere. Dette holdt imidlertid ikke stikk, og etter 50 år med forsøk ble denne bruken oppgitt.

Epidemiologisk ser det ut til at områder i USA der det er forholdsvis mye Li i drikkevannet har mindre kriminalitet og selvmord. (John Emsley. Vanity, Vitality and Virility)

Det er også reist spørsmål om litium i tillegg kan være effektivt for Alzheimer og schizofreni.

Men Li er slett ikke ufarlig. Det viste en rekke dødsfall blant pasienter
som var på saltfri diett, men som fikk Li-salt istedet. En dose på 2,5 g ansees som farlig og en blodkonsentrasjon på 15 mg indikerer en mild Li-forgiftning. LiCO3 foreskrives gjerne i form av tabletter på 250 mg, men gis vanligvis ikke i en tidsperiode på mer enn 5 år siden lenger eksponering kan skade nyrene.

Det finnes en rekke hypoteser om hvordan Li kan påvirke sentralnervesystemet. Li, som i kjemiske reaksjoner kan ligne litt på Mg (”diagonalregelen” i periodesystemet), kan erstatte Mg i spesielle enzymer som dermed inaktiveres. Eksempelvis kan det dreie seg om inositol monophosphatase som har betydning for Ca-signalene over cellemembraner. Litium er også knyttet til mulig beskyttelse av neuroner i visse deler av hjernen. (Nature. 425, 11/9 2003 s. 118)

Les alt om litium

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

  H  
  Li Be
  Na Mg

Vis alt om litium

Litium i periodesystemet

Nytt om litium

Nok en jumbojet med litiumbatterier styrtet (TU.no)

Boeing 747 i brann reiser nye spørsmål om luftfrakt av batterier.

Visste du at...

Os

Osmiumtetraoksid i sin tid ble benyttet av rettsmedisinere for å tydliggjøre fingeravtrykk.

Les mer om osmium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter