Mo

Molybden

atomnummer: 42
gruppe: 6
periode: 5
atomvekt: 95,96

I mennesket
7,5 mg

I jordskorpen
1,2 ppm

I havet
10 µg/liter

På solen
9000,00 ppt

I kroppen

Visste du at...

det er rundt 20 enzymer som inneholder molybden?

Molybden er et viktig sporstoff vi ikke kan klare oss uten. Som for en del andre sporstoffer kreves stoffet i små mengder, mens det er svært toksisk i store mengder.

Mesteparten av molybdenet i kroppen finnes i ben, skinn, lever og nyrer. Mennesket får i seg omtrent 0,3 milligram daglig, og man kjenner ikke øvre og nedre grense i detalj. Mer en 0,5 milligram per dag er dog neppe ønskelig. Svinekjøtt, lam og lever er alle viktige kilder til molybden.

Det er rundt 20 enzymer som inneholder molybden

 • Enzymet nitrogenase som finnes i røttene på planter som for eksempel bønner fikserer nitrogen. Det omdanner nitrogen fra lufta til ammoniakk. Alger er også avhengig av molybden for nitrogenfiksering.
 • [Illustrasjon: Carl Henrik Gørbitz, KI, UiO.]

  Enzymet xanthine oksidase som katalyserer viktige deler av urin-produksjonen,
  Illustrasjon: Carl Henrik Gørbitz, KI, UiO.

 • Alger har dessuten et molybdenholdig enzym som de benytter til å fjerne svovel. Svovelet omdannes til dimethylsulfid som er flyktig og illeluktende. Sjøfugler benytter i neste omgang lukten av denne gassen til å finne områder med mye næring og dermed mye fisk.
 • Et tredje enzym, xanthine oksidase, katalyserer viktige deler av urin-produksjonen, kroppens måte å kvitte seg med nitrogenholdig materiale på. Dersom dette enzymet er for aktivt kan resultatet bli nyrestein.
 • Enzymet aldehyd oksidase katalyserer oksidasjonen av aldehyder til karboksylsyrer i leveren.
 • Forbrenningen av alkohol avhenger av både molybden- og zinkholdige enzymer. Alkohol omdannes først til acetaldehyd av et zinkholdig enzym, før dette så omdannes til eddiksyre av det molybdenbaserte enzymet.
 • Les alt om molybden

  Forfatter:  Svein Stølen

  Velg grunnstoff:  

  Finn nabogrunnstoff

  V Cr Mn
  Nb Mo Tc
  Ta W Re

  Vis alt om molybden

  Molybden i periodesystemet

  Visste du at...

  Sb

  mens sort antimonsulfid ble brukt som øyeskygge i gamle Egypt, ble gult blyantimonat benyttet til glasering av veggene i Babylon på Nebukadnesars tid?

  Les mer om antimon

  App

  Periodic Puzzle

  Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

  Les mer:
  Om Periodic Puzzle appen

  Samarbeidspartner

  Naturhistorisk museum

   


  Søk i periodesystemet

  Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
  Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
  Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter