Mo

Molybden

atomnummer: 42
gruppe: 6
periode: 5
atomvekt: 95,96

I mennesket
7,5 mg

I jordskorpen
1,2 ppm

I havet
10 µg/liter

På solen
9000,00 ppt

Anvendelser

Visste du at...

stålet i noen japanske sverd fra 1300-tallet inneholder molybden? Smeden som oppdaget molybdenets styrkende effekt tok hemmeligheten med seg i graven.

Det meste av molybdenet som produseres benyttes i legeringer og det meste tilsettes stål. Tilsetning av 0,25 til 8 % Mo øker hardheten og styrken til stålet. Disse ståltypene benyttes f.eks. i biler, til verktøy og i jetmotorer. Plater av dette stålet benyttes dessuten i pansrede kjøretøyer.

I tillegg spiller molybden en viktig rolle ved fjerning av svovel fra råolje. En molybden-basert katalysator har bidratt stort til å redusere utslippene av sur nedbør. Svovelet bindes på overflaten av Mo-katalysatoren hvor de deretter reagerer med hydrogen og danner hydrogensulfid gass. Denne gassen omdannes siden lett til rent svovel.

MoS2 har, som vi har nevnt tildligere, mange av de samme egenskapene som grafitt. Stoffet er lagdelt og plan av atomer sklir derfor lett over hverandre. Dette gjør at stoffet kan benyttes som smøremiddel. Forbindelsen benyttes for eksempel i gode smøremidler for sykkelkjeder og i lagre hvor deler beveger seg fort og dermed gir mye friksjonsenergi og dermed varme. Stoffet tåler nemlig høye temperaturer.

Les alt om molybden

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

V Cr Mn
Nb Mo Tc
Ta W Re

Vis alt om molybden

Molybden i periodesystemet

Visste du at...

Gd

magnetisk avkjøling er et miljøvennlig alternativ til konvensjonell kompressorbasert avkjøling. Gd-baserte materialer er mest lovende og studeres intensivt.

Les mer om gadolinium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter