Ni

Nikkel

atomnummer: 28
gruppe: 10
periode: 4
atomvekt: 58,6934

I mennesket
1 mg

I jordskorpen
72 ppm

I havet
6,6 µg/liter

På solen
100,00 ppm

I Norge

Visste du at...

inntil 1880 sto norske gruver for om lag halvparten av verdens nikkelproduksjon?

Nikkel har en lang og viktig historie i norsk metallurgisk industri. Norske nikkelforekomster er av typen nikkel- og kobberførende sulfidmalmer knyttet til bergartene gabbro og peridotitt. Det finnes også i pentlanditt (et blandet jern/nikkel-sulfid, (Fe,Ni)9S8; vanligvis ca. 1:1 jern og nikkel) som forekommer sammenvokst med magnetkis (jernsulfid Fe1-xS; x = 0,0-0,2).

Man har drevet utvinning av nikkel fra nikkelførende magnetkis flere steder i Norge. Den største var Flåt gruver i Evje. Inntil den ble nedlagt i 1946 var det blitt produsert 20 000 tonn nikkel fra 2,7 millioner tonn malm her. Utvinningen av nikkel i Norge startet i 1848 med Espedalen nikkelverk i Gausdal. I 1876 var hele 40 gruver og 7 smelteverk for nikkel i drift, og inntil 1880 sto norske gruver for om lag halvparten av verdens nikkelproduksjon! Oppdagelsen av store nikkelforekomster i Ny Kaledonia (en liten øygruppe nordøst for Australia) omkring 1870 gjorde etter hvert de fleste norske nikkelgruvene ulønnsomme.

Nikkel og Olivin A/S har drevet en nikkelgruve i Rånafeltet i Ballangen. Her forekommer peridotitt som fører mineralet nikkelin (NiAs). Produksjonen ble nedlagt i 2002 på grunn av lave nikkelpriser. Årsproduksjonen var ca. 740 000 tonn råmalm med nikkelinnhold på 0,5 %. Det kan også nevnes at Titania tar ut et nikkelkonsentrat som biprodukt ved titanmalmproduksjonen i Sokndal.

Kristiansands Nikkelraffineringsverk ble etablert i 1910 på grunnlag av ressursene i Flåt gruver. Det kanadiske selskapet Falconbridge overtok verket i 1929 fordi de trengte raffineringskapasitet for de stor nikkelforekomstene i Sudbury, Ontario. Fremdeles raffineres det nikkel og kobber i Kristiansand, basert på malmkonsentrater fra Canada, Botswana og Russland. Årsproduksjonen var i 2005 på 85 000 tonn nikkel og 40 000 tonn kobber.

Enkelte av de mindre norske nikkelforekomstene er anriket på platina-metaller. Dette gjelder for eksempel Lillefjellklumpen i Grong og Feøy ved Haugesund.

Les alt om nikkel

Forfatter:  Mats Tilset

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
Co Ni Cu
Rh Pd Ag

Vis alt om nikkel

Nikkel i periodesystemet

Visste du at...

Ca

kalsium er det vanligste metallet i kroppen vår? Av 1,2 kg finnes 1190 g i ben og tenner.

Les mer om kalsium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter