O

Oksygen

atomnummer: 8
gruppe: 16
periode: 2
atomvekt: 15,999

I mennesket
43 kg

I jordskorpen
46,4 %

I havet
880 g/liter

På solen
0,90 %

Fra giftig forurensning til en livsbetingelse

Visste du at...

for tre til fire tusen millioner år siden inneholdt jordens atmosfære nesten ikke fritt oksygen.

For tre til fire milliarder år siden inneholdt jordens atmosfære nesten ingenting fritt oksygen. Under slike forhold var de første livsformer på vår klode anaerobe, dvs. de levde og utviklet seg i et miljø uten fritt oksygen, men der svovelforbindelser var viktige for stoffskiftet. På et tidspunkt utviklet imidlertid enkelte livsformer evnen til å utnytte solenergien til å danne energirike karbohydrater fra vann og karbondioksid (fotosyntese), med oksygen som biprodukt.

Vann + karbondioksid => oksygen + karbohydrat

[Foto: superphysics.netfirms.com]

Flytende oksygen, som er paramagnetisk, tiltrekkes av sterke magnetiske felt
Foto: superphysics.netfirms.com

Dermed ble atmosfæren forandret, og dette fikk dramatiske konsekvenser for de livsformene som den gang eksisterte. For slike organismer er oksygen en dødelig gift og mange av dem forsvant. Nye organismer, som kunne leve av oksygen og karbohydrater, utviklet seg. Etter hvert oppstod et dyreliv som er helt avhengig av oksygen.

Tre milliarder år senere var atmosfærens oksygeninnhold ca 20 volum%, og i dag ca 21 volum%. Med oksygen i atmosfæren ble det også dannet ozon (O3) som skjermet jordoverflaten mot UV-strålingen fra solen. Dermed kunne dyrelivet, som hittil stort sett hadde holdt til under vann for å skjerme seg mot denne UV-strålingen, krype på land. Hadde ikke kjemien i levende systemer vært så tilpasningsdyktig ville livet hatt en relativt kort eksistens på vår klode, og utryddet seg selv gjennom forurensing.

Oksygen (O2) er en fargeløs gass uten lukt og smak. Evolusjonsmessig er dette rimelig siden vi ikke har bruk for å kunne lukte eller smake det allestedsnærværende oksygen. Dette ville bare ha kommet i veien for annen smak og lukt vi har bruk for å registrere.

I væskeform og fast fase, der oksygenmolekylene ligger meget nær hverandre, har oksygen derimot et svakt blålig skjær.

O2 er unik blant alle diatomære gasser som har et like antall elektroner ved at molekylet er paramagnetisk. Dette ble oppdaget av Michael Faraday i 1848. Denne egenskapen forklares godt ut fra molekylorbitalteorien som viser at bindingen mellom to oksygenatomer resulterer i to uparede elektroner. Formelt kan vi si at molekylet holdes sammen av en dobbeltbinding.

Atomært oksygen er en uhyre reaktiv substans som ikke kan isoleres fra andre stoffer.

Les alt om oksygen

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
N O F
P S Cl

Vis alt om oksygen

Oksygen i periodesystemet

Visste du at...

Er

Lasere basert på erbium benyttes medisinsk siden den har en bølgelengde som absorberes godt av vann. Dette reduserer muligheten for overoppvarming.

Les mer om erbium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter