O

Oksygen

atomnummer: 8
gruppe: 16
periode: 2
atomvekt: 15,999

I mennesket
43 kg

I jordskorpen
46,4 %

I havet
880 g/liter

På solen
0,90 %

Historie

[Illustrasjon]

Joseph Priestley

Hvem som ”oppdaget” oksygen er uklart. Oftest angis Joseph Priestley som oppdageren (1774), mens noen gir æren til svenske Carl Scheele (1772). Uenigheten skyldes at mens Priestley hadde publisert sin oppdagelse i 1774, hadde Scheele skrevet et upublisert arbeide om ”vitriol luft” (oksygen) allerede i 1772. Imidlertid gikk det slik at redaktøren som skulle publisere arbeidet glemte det eller av en eller annen grunn lot det ligge.

Scheele fremstilte gassen ved å varme opp forskjellige salter som nitrater (KNO3), karbonater (AgCO3) og oksider (MnO2), mens Priestly varmet opp HgO med sollys og et brennglass, og samlet gassen opp over kvikksølv.

Det var imidlertid Antoine Lavoisier som forstod at den nye gassen var et grunnstoff. Han ga det navnet ”oksygen” som betyr ”syredanner”. (fra gresk: Oksys = syre, geinomai = produsere.) Dette gjorde han fordi han trodde at oksygen var nødvendig i alle syrer, men på det punktet tok han feil. Det er også mulig at oksygen ble fremstilt av en engelsk kjemiker, John Mayow, allerede på midten av 1600-tallet ved å varme opp kaliumnitrat slik som også Scheele gjorde.

Dessuten fortelles det en historie om en nederlandsk oppfinner, Cornelius Drebbel, som i 1624 laget en undervannsbåt som foretok en reise på to timer under vann. Det ble fortalt at når luften ble dårlig, ble den fornyet med gass fra en beholder som Drebbel hadde med ombord! Det kan ha vært oksygen.

Les alt om oksygen

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
N O F
P S Cl

Vis alt om oksygen

Oksygen i periodesystemet

Visste du at...

Au

kisten Tuthankhamen ble lagt i ved hans død i 1350 f.Kr. var av gull?

Les mer om gull

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter