O

Oksygen

atomnummer: 8
gruppe: 16
periode: 2
atomvekt: 15,999

I mennesket
43 kg

I jordskorpen
46,4 %

I havet
880 g/liter

På solen
0,90 %

Forekomst

Visste du at...

ozon er en ustabil, blå, diamagnetisk gass med en metallisk lukt som kan merkes ned til en konsentrasjon på bare 0,01 ppm?

Dette grunnstoffet, som vi nå er så avhengige av, forekommer hovedsakelig i tre isotoper: 16O, 17O og 18O.

[Foto: Harald Fjeld, KI, UiO]

Mye av Jordas oksygen foreligger som vann, både i fast form og væskeform
Foto: Harald Fjeld, KI, UiO

Oksygen er på vektbasis det vanligste grunnstoffet på jorden og utgjør ca halvparten av jordens masse (45,5 %). Dette skyldes det høye oksygeninnholdet i de forskjellige silikatmineralene, og i vann. 86 % av havvannets masse skyldes oksygen, og det samme gjør ca. 66 % av vår egen masse. Fritt oksygen stammer i alt vesentlig fra fotosyntesen og finnes stort sett som et toatomig molekyl (dioksygen), men kan også danne et treatomig molekyl: O3 (ozon).

Atmosfæren inneholder nå ca 3.1019 mol O2 (21 volum%). For noen hundre millioner år siden flatet økningen av O2 i atmosfæren ut. Årsaken til dette er at selv om grønne planter og alger produserer ca. 4.1015 mol O2/år, så forbrukes 99,998 % av dette til respirasjon, forråtnelse og forbrenning (dannelse av CO2 og H2O). Dette skulle bety en fortsatt svak økning av O2 i atmosfæren, men siden det i dag ser ut til at CO2-innholdet i atmosfæren øker, så peker det på at vi bruker mer O2 enn det produseres.

[Illustrasjon]

Ozon har en enkel- og en dobbelbinding.

Norske forskere har også påvist at ”solvind” sender ca 300 tonn oksygen i døgnet ut i verdensrommet, men dette er likevel beskjedent i dette regnskapet. [Les mer i Appollon nr. 2, 2006 ]

Tilstandsformen ozon ble ikke oppdaget før i 1840 da den tyske kjemikeren Christian Schønbein la merke til at det oppsto en eiendommelig lukt sammen med elektriske utladninger. Hans forklaring på lukten var at det ble dannet en gass som han kalte ozon, ut fra det greske ordet ozein som betyr å lukte (vi bruker jo det samme ordet når vi sier at noe oser av ett eller annet). Det tok likevel enda 25 år før J. L. Soret kunne identifisere ozon som O-O-O, eller O3.

[Foto: Claus Nielsen, KI, UiO.]

Ozon fanget på silika ved tørris-temperatur.
Foto: Claus Nielsen, KI, UiO.

Ozonmolekylet består av tre oksygenatomer i en vinklet struktur. De to terminale oksygenatomene kommer da så nær hverandre at det blir en sterk spenning i molekylet og dette forklarer forbindelsens ustabile karakter.

Ozon er en ustabil, blå, diamagnetisk gass med en metallisk lukt som kan merkes ned til en konsentrasjon på bare 0,01 ppm. I sterkt tordenvær kan man faktisk lukte ozon i naturen. Gassen kan kondenseres til en dyp blå væske og til et sort-fiolett fast stoff. Både i form av væske og fast stoff er ozon eksplosivt og må håndteres meget forsiktig.

Les alt om oksygen

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
N O F
P S Cl

Vis alt om oksygen

Oksygen i periodesystemet

Visste du at...

Xe

inhalering av xenon er regnet som doping for idrettsutøvere.

Les mer om xenon

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter