O

Oksygen

atomnummer: 8
gruppe: 16
periode: 2
atomvekt: 15,999

I mennesket
43 kg

I jordskorpen
46,4 %

I havet
880 g/liter

På solen
0,90 %

I kroppen

Visste du at...

ozon ble for bare 60-70 år siden betraktet som sunn og helsebringende? Store mengder ble pumpet inn i lokaler der mange mennesker var samlet; teatre, sykehus o.l.

Oksygen er livsnødvendig for de fleste levende organismer, og som nevnt er ca. 2/3 av vår kroppsmasse oksygen. All nødvendig energi oppstår ved oksidasjon av næringsstoffer. Hos oss føres oksygen fra lungene og ut til cellene i organismen ved hjelp av blodomløpet, der hemoglobin er oksygenbæreren.

[Foto: Sensodome]

I denne kuppelen kan du få tilført ekstra oksygen. Dette vil kanskje føre til at du føler deg bedre?
Foto: Sensodome

Oksidasjon av næringsstoffene gir energi som i første rekke benyttes til dannelsen av adenosintrifosfat (ATP) som er organismens generelle energibærer. Uten denne dør cellene. Hjernen er særlig følsom for mangel på oksygen og dør i løpet av få minutter dersom tilførsel av O2 opphører (ved vanlig temperatur). For mye oksygen er også farlig for den samme hjernen. Mange dykkere har druknet på relativt grunt vann pga. kramper som kan utløses ved innånding av luft med for høy oksygenkonsentrasjon. Ved et oksygeninnhold på under 17 volum%, ved ellers normale forhold, vil de fleste av oss dø av oksygenmangel. På den andre siden, kommer oksygenkonsentrasjonen i luften omkring oss over 25 volum% er vi i fare for å brenne opp! Mange dødsfall kan tilbakeføres til for høyt oksygeninnhold i luft i et avgrenset område.

Også ozon ble for bare 60-70 år siden betraktet som sunn og helsebringende. Store mengder ble pumpet inn i lokaler der mange mennesker var samlet; teatre, sykehus o.l. Nå vet vi at gassen må betraktes som giftig. Siden konsentrasjonen av ozon normalt er økende oppover i atmosfæren, må fly som ofte flyr i høyder på ca 10 000 meter ha bestemte katalytiske luftfiltre for å fjerne O3. I slike høyder er ozon tilstede i store nok mengder til at det kan irritere passasjerenes lunger. I mindre konsentrasjoner kan denne irritasjonen føre til astma og lungeødem, og i større mengder være dødelig.

Les alt om oksygen

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
N O F
P S Cl

Vis alt om oksygen

Oksygen i periodesystemet

Visste du at...

Kr

det finnes kun 0,0001 % Kr i atmosfærisk luft?

Les mer om krypton

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter