P

Fosfor

atomnummer: 15
gruppe: 15
periode: 3
atomvekt: 30,973762

I mennesket
780 g

I jordskorpen
1000 ppm

I havet
88 µg/liter

På solen
0,00 ppt

Historie

Første gang framstilt fra urin

Visste du at...

fosfor ble oppdaget av Henning Brand i 1669 etter at han hadde kokt inn store mengder med urin?

[Maleri: Joseph Wright.]

Hennig Brand oppdaget fosfor.
Maleri: Joseph Wright.

Fosfor ble oppdaget av Hennig Brand i 1669 etter at han hadde kokt inn store mengder med urin og varmet opp det faste stoffert (residuet) som ble avsatt i et destillasjonsapparat. Ved avkjøling av destillatet ble det dannet et fast stoff som spontant tok fyr når det ble tatt ut av kolben. Brand dampet inn 5500 liter urin(!) og fikk 120 g fosfor (teoretisk kunne han fått 7,5 kg). Fenomenet var enestående og Brand trodde han hadde oppdaget ”de vises sten”. Derfor holdt han oppdagelsen så hemmelig at det bare er en tilfeldighet at vi i dag vet at det var han som oppdaget fosfor. For å skaffe noen hardt tiltrengte penger, solgte han noe fosfor til en annen alkymist, Daniel Kraft, som tjente godt på å reise rundt og demonstrere fosforets underlige egenskaper. På denne måten ble også Robert Boyle kjent med fosfor, og ble den første som laget fosforforbindelser.

Hvordan fosforet kunne fremstilles var lenge en hemmelighet, men det var Gothfried Wilhelm Leibnitz (matematikeren!) som til syvende og sist publiserte hvordan fosfor kunne fremstilles fra urin, og at det var Henning Brand som var den egentlige oppdageren. Igjen var det Lavoisier som forstod at dette nye stoffet var et grunnstoff.

Robert Boyles assistent, Ambrose Godfreey Hanckwitz (1660–1741), fortsatte å fremstille fosfor på “industriell” basis fra urin og ble en meget rik mann. Han ble hovedleverandør av fosfor til mesteparten av Europa og hadde nesten monopol både på denne illeluktende produksjonen og salg i over 50 år.

Hundre år etter fosforets oppdagelse fant svenske kjemikere, W. Schele og J. Gahn, at bein, som for en stor del består av kalsiumfosfat, var et bedre utgangsmateriale enn urin.

I dag er det fosfatmineraler som er det beste utgangspunktet for fremstilling av fosfor, men dette krever så høy temperatur at denne produksjonsmåten måtte vente på konstruksjonen av gode elektriske ovner.

Les alt om fosfor

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

C N O
Si P S
Ge As Se

Fosfor

Lysbæreren

fosfor er så reaktivt at det reagerer spontant med oksygen i luften og begynner å brenne?

Navn

Historie

Første gang framstilt fra urin

Forekomst

Et helvetes grunnstoff? Ja, men vi må ha det. Bare må ha det!

Fremstilling

Anvendelser

Kjemien

Ulykker med fosfor

Vis alt om fosfor

Fosfor i periodesystemet

Nytt om fosfor

Ny test skal hindre overforbruk av fosfor (forskning.no)

En ny laboratorietest kan fortelle hvor mye fosfor en plante trenger. Testen kan bli et viktig middel i kampen mot overforbruk

Visste du at...

Pr

praseodymoksid tilsettes glass som benyttes i sveisebriller. Glasset absorberer gult lys og beskytter dermed øynene.

Les mer om praseodym

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter