P

Fosfor

atomnummer: 15
gruppe: 15
periode: 3
atomvekt: 30,973762

I mennesket
780 g

I jordskorpen
1000 ppm

I havet
88 µg/liter

På solen
0,00 ppt

Et helvetes grunnstoff? Ja, men vi må ha det. Bare må ha det!

Visste du at...

en rekke organiske fosforforbindelser kan ha en fatal innvirkning på livsprosessene?

Fosfor ble knyttet til levende organismer allerede ved måten det ble oppdaget på, men fosfor finnes ikke bare i urin. Ben og tenner inneholder også store mengder fosfor. I 1868 isolerte E.F. Hoppe-Seyler og F. Miescher fosfor fra nukleinsyrer (DNA, RNA) der enheten PO43- binder byggesteinene (nukleosidene) i disse forbindelsene sammen til en kjede. Videre er det funnet fosfor i cellemembraner (fosfolipider), i signalsystemer (syklisk adenosinmonofosfat: cAMP) og energioverføringsmekanismer (adenosintrifosfat: ATP, argininfosfat, kreatinfosfat og acetylfosfat). I 1688 ble fosfor påvist også i planter. Det er verd å legge merke til at i alle disse viktige forbindelsene er de reaktive fosforatomene låst inne mellom fire oksygenatomer.

Et menneske på 70 kg inneholder ca. 840 g P. Vårt normale inntak er 900–1900 mg P/dag og inntaket bør være større enn 800 mg P/dag. Som regel er det rikelig med fosfor i maten vi spiser, og overskuddet skiller vi ut gjennom urinen.

Med en så sentral plass i biokjemien er det ikke uventet at en rekke organiske fosforforbindelser kan ha en fatal innvirkning på livsprosessene. Typiske eksempler har vi i nervegiftene sarin, Parathion og VX.

Fosforets spektakulære egenskaper ga stoffet rykte som et nyttig medikament som kunne helbrede det meste. Det ble brukt mot nervesammenbrudd, depresjon, migrene, epilepsi, slag, lungebetennelse, alkoholisme, tuberkulose og naturligvis også som et erotisk stimulerende stoff (afrodisiak). Siden fosfor ble påvist i hjernen, ble det mote å drikke vann som hvitt fosfor var blitt oppbevart i, hvilket, fra tid til annen, må ha ført til alvorlige forgiftninger. Faktisk ble fosfor brukt medisinsk i mer enn 200 år(!) før skepsis begynte å melde seg. Det forsvant ikke fra den britiske farmasi før i 1932, men var tilgjengelig på enkelte apotek så sent som i 1950-årene. I den Norske Farmakopi i 1913 står fosfor oppført med maksimumsdoser på 1 mg pr gang eller 3 mg pr dag. Dette til tross for at fosfor aldri påviselig har kurert noen for noe som helst.

Til tross for at fosfor spiller en sentral rolle i levende organismer og er en betingelse for alt liv på jorden, er hvitt fosfor et meget giftig stoff. P4 er stabilt nok til å kunne eksistere i organismen inntil det når leveren som i forsøk på å uskadelig gjøre stoffet, selv blir ødelagt. Dette gir seg først til utrykk som ”gulsott” og ofte inntrer døden etter noen timer eller dager. En dødlig dose hos et voksent menneske er ca 100 mg. For barn kan det dreie seg om mye mindre, kanskje helt ned i 2 mg.

I fyrstikkindustrien oppstod forgiftninger blant på grunn av stabiliteten av P4 molekyler i dampform. Dette kunne resultere i 0,2 til 1,2 mg fosfor pr. m3 luft. Her fikk mange, ofte unge mennesker, det som ble kalt ”fosforkjeve”, en tilstand som førte til at tennene og også selve kjevebenet gikk i oppløsning. Dette skapte betennelser og så enorme smerter og deformasjoner at mange av pasientene begikk selvmord fordi tilstanden ikke var til å holde ut. Slike ting førte etter hvert til at fyrstikker laget med hvitt fosfor ble forbudt, i Finland i 1872, i England i 1910 og i Norge i 1913.

Les alt om fosfor

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

C N O
Si P S
Ge As Se

Fosfor

Lysbæreren

fosfor er så reaktivt at det reagerer spontant med oksygen i luften og begynner å brenne?

Navn

Historie

Første gang framstilt fra urin

Forekomst

Et helvetes grunnstoff? Ja, men vi må ha det. Bare må ha det!

Fremstilling

Anvendelser

Kjemien

Ulykker med fosfor

Vis alt om fosfor

Fosfor i periodesystemet

Nytt om fosfor

Ny test skal hindre overforbruk av fosfor (forskning.no)

En ny laboratorietest kan fortelle hvor mye fosfor en plante trenger. Testen kan bli et viktig middel i kampen mot overforbruk

Visste du at...

Te

dersom vi ser bort fra edelmetallene så er tellur det sjeldneste grunnstoffet i jordas skorpe? Dette reflekterer ikke lavt innhold i Universet!

Les mer om tellur

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter