Pm

Promethium

atomnummer: 61
gruppe: 3 (lan)
periode: 6 (lan)
atomvekt: (145)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Innledning

[Av Rubens, 1612, utstilt i Philadelphia Museum of Art.]

Den Olympiske guden Zeus stjal ilden fra de dødlige. Titanen Prometheus stjal den fra tilbake.
Av Rubens, 1612, utstilt i Philadelphia Museum of Art.

Promethium er et radioaktiv metall som av naturlige årsaker er lite studert. Selv om grunnstoffet dannes kontinuerlig ved fisjon i visse uran-holdige mineraler så forsvinner det også kontinuerlig fordi det ikke finnes isotoper med lang levetid. 145Pm har lengst levetid med en halveringstid på 17.7 år, 146Pm og 147Pm har halveringstidene 5.4 og 2.6 år.

Les alt om promethium

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
Nd Pm Sm
U Np Pu

Vis alt om promethium

Promethium er en av lantanoidene.
Les om lantanoidene.

Promethium i periodesystemet

Visste du at...

Mn

mangan ble brukt til farging av glass for så langt tilbake som 3000 år siden? Egypterne mente at den fiolette fargen beskyttet mot beruselse.

Les mer om mangan

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter