Po

Polonium

atomnummer: 84
gruppe: 16
periode: 6
atomvekt: (209)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Historie

[Illustrasjon]

Marie Curie.

Polonium ble først fremstilt i 1898 i Paris av Marie Curie og hennes mann Pierre. Madame Curie ville finne ut hva som fikk det uranrike mineralet bekblende til å være fire ganger mer radioaktivt enn rent uran. De kjøpte mange tonn avfall fra produksjonen av uran siden de ikke hadde råd til å kjøpe selve malmen. Måneder med arbeid resulterte i det nye grunnstoffet som hadde blitt forutsett av Mendelejev i 1891. Han forventet et grunnstoff som skulle følge vismut og som lignet på tellur. Han klarte til og med å forutsi en atommasse på 212 u. I dag produserer ikke Po fra malm. I stedet produseres grunnstoffet ved at man bombarderer vismut med nøytroner i kjernereaktorer.

I denne pionertiden var forståelsen av farene involvert svært mangelfull og Marie og Pierres datter Irene Jolioy-Curie er sannsynligvis det første offeret for strålingseffekter fra polonium. Hun døde i 1956. 10 år før dette ble hun eksponert for Po da en ampulle eksploderte på laboratoriebenken. Dødsårsaken var blodkreft som man mener kan spores tilbake til eksplosjonen.

Les alt om polonium

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Sb Te I
Bi Po At
Mc Lv Ts

Vis alt om polonium

Polonium i periodesystemet

Nytt om polonium

Slik drep polonium (nrk.no)

Å ha polonium inne i kroppen kan samanliknast med å sende ein elefant inn i ein glasbutikk, seier Professor Tor Bjørnstad ved kjemisk institutt.

Visste du at...

Ce

cerium(III)-oksalat er et fargeløst, vannløselig, krystallinsk pulver som benyttes mot brekninger, mot sjø-, luft-, bil- og togsyke?

Les mer om cerium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter