Po

Polonium

atomnummer: 84
gruppe: 16
periode: 6
atomvekt: (209)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Polonium – et dødelig grunnstoff

Visste du at...

210Po blir brukt som lettvekts varmekilde for å drive termoelektriske celler i satellitter.

Polonium, Po, er et metallisk grunnstoff som bare forekommer som ustabile isotoper. Det betyr at alt polonium er radioaktivt. Den vanligste isotopen 210Po er en alfa-emitter, dvs. at den sender ut heliumkjerner, med en halveringstid på 138 dager. Det dannes 206Pb. Strålingen er så intens at 1 g Po varmer seg selv opp til temperaturer rundt 500 oC. Alfa-partiklene som sendes ut skader organisk vev og polonium er derfor dødelig i ekstremt små konsentrasjoner dersom du spiser eller inhalerer det.

[Foto: NASA.]

Illustrasjon.
Foto: NASA.

Visste du at

210Po ble brukt som lettvekts varmekilde for å drive termoelektriske celler i satellitter. 1 milligram 210Po genererer 140 watt (500 kJ per time). Alfa-partiklene har svært kort rekkevidde og stopper ved kollisjoner med omgivende atomer. Energien frigjøres som varme. Denne typen varmekilde ble også brukt i de sovjetiske Lunokhod kjøretøyene, brukt til å utforske månen, for å holde komponenter varme gjennom de kalde nettene på månen.

Navn

Madame Curies fødeland

Polonium ble først fremstilt i 1898 i Paris av Marie Curie og hennes mann Pierre. Opprinnelig kalte først de det nye grunnstoffet radon-F, men det ble etterhvert omdøpt til Polonium etter Madame Curies fødeland, Polen. Dette var på sett og vis en politisk handling. Polen var på denne tiden delt under Russland, Prøysen og Østerrike og Curie ønsket å fokusere på ønsket om et fritt Polen. Polen ble først uavhengig etter første verdenskrig i 1918.

Forekomst

Polonium er et meget sjelden grunnstoff fordi alle isotopene har kort halveringstid. Derfor finner man nesten ikke polonium utenfor kjernekraftverk og i noen få forsknings-laboratorier. Grunnstoffet finnes i uranmalm hvor det er ca. 100 mikrogram Po per tonn uranmalm (det vil si en konsentrasjon på 0,00000001 vekt-%). Polonium har 25 kjente isotoper med atommasser mellom 194 og 218 u.

Historie

[Illustrasjon]

Marie Curie.

Polonium ble først fremstilt i 1898 i Paris av Marie Curie og hennes mann Pierre. Madame Curie ville finne ut hva som fikk det uranrike mineralet bekblende til å være fire ganger mer radioaktivt enn rent uran. De kjøpte mange tonn avfall fra produksjonen av uran siden de ikke hadde råd til å kjøpe selve malmen. Måneder med arbeid resulterte i det nye grunnstoffet som hadde blitt forutsett av Mendelejev i 1891. Han forventet et grunnstoff som skulle følge vismut og som lignet på tellur. Han klarte til og med å forutsi en atommasse på 212 u. I dag produserer ikke Po fra malm. I stedet produseres grunnstoffet ved at man bombarderer vismut med nøytroner i kjernereaktorer.

I denne pionertiden var forståelsen av farene involvert svært mangelfull og Marie og Pierres datter Irene Jolioy-Curie er sannsynligvis det første offeret for strålingseffekter fra polonium. Hun døde i 1956. 10 år før dette ble hun eksponert for Po da en ampulle eksploderte på laboratoriebenken. Dødsårsaken var blodkreft som man mener kan spores tilbake til eksplosjonen.

I kroppen

Visste du at...

det tidligere medlemmet av den russiske sikkerhetstjenesten Alexander Litvinenko døde av stråling fra polonium.

Selv om Po er et av de dødligste grunnstoffene som finnes med en maksimal trygg dose på 7 picogram (7,10-12 gram) så kan vi ikke unngå å ha noe Po i kroppen. Po dannes nemlig fra radioaktiv radongass. Gassen radon er kjemisk ikke-reaktiv men dersom man puster inn et radonatom som akkurat på det tidspunktet det bryter ned til Po så kommer Po inn i lungene. Polonium er per masseenhet 5 millioner ganger mer giftig enn hydrogencyanid – blåsyre. Årsaken er den intense radioaktiviteten som gjør Po svært vanskelig å håndtere trygt.

Det tidligere medlemmet av den russiske sikkerhetstjenesten Alexandr Litvinenko som hoppet av til Storbritannia i 2000 ble i november 2006 plutselig syk og innlagt på sykehus. Litvinenko hadde markerte seg som en skarp kritiker av presidenten i Russland, Vladimir Putin, og av den rusiske sikkerhetstjenesten. Han døde tre uker senere som det første kjente tilfellet av akutt strålingsdød forårsaket av polonium-210.

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Sb Te I
Bi Po At
Mc Lv Ts

Vis alt om polonium

Polonium i periodesystemet

Nytt om polonium

Slik drep polonium (nrk.no)

Å ha polonium inne i kroppen kan samanliknast med å sende ein elefant inn i ein glasbutikk, seier Professor Tor Bjørnstad ved kjemisk institutt.

Visste du at...

Cu

1- og 5-kronen inneholder 75 % kobber, og at 10- og 20-kronene er laget av en legering med 81 % kobber?

Les mer om kobber

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter