Rn

Radon

atomnummer: 86
gruppe: 18
periode: 6
atomvekt: (222)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Radon i bygninger

Visste du at...

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft.

[Illustrasjon]

Radonmålere fra Statens strålevern

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft. Radon dannes fra radium som igjen dannes fra uran. Det betyr at radon finnes alle steder hvor man finner uran og generelt kan man si at det er mer uran i områder med bergarten granitt og dermed er det en sammenheng mellom radon i boliger og granitt i de underliggende bergarter. I tillegg er alunskifer i undergrunnen et tegn på at boligen bør sjekkes for radon.

Radonet kommer inn i boligen for eksempel via sprekker i boligens fundament og ved rør som bringer vann inn eller ut av boligen. Det kan også komme inn via grunnvannet i seg selv – spesielt om vannet er brønnvann. Med en gang du dusjer eller vasker klærne stikker imidlertid radongassen av så løsningen for drikkevannet er enkel; man kan bruke karbonfiltere som tar opp radonen eller man kan boble oksygen gjennom vannet. Disse boblene drar med seg radongassen.

Det er litt verre å fjerne radongass som samles i lufta i bygninger. Siden radon er tynge enn luft, vil gassen kunne hope seg opp i kjellere og i de laveste etasjene i bygget. Problemet kan dog reduseres ved å tette sprekker i fundament og rundt rør, eller ved å legge en plastduk som membran under huset. Et annet alternativ er å lage et reservoar under huset som fylles med radongassen, og som så ventileres gjennom en luftekanal.

Les mer hos Statens Strålevern

Les alt om radon

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

I Xe  
At Rn  
Ts Og  

Vis alt om radon

Radon er en edelgass.
Les om edelgassene.

Radon i periodesystemet

Visste du at...

Mg

magnesium produserer et skarpt hvitt lys når det brenner i luft? Dette brukte fotografer i svunne tider som blitz.

Les mer om magnesium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter