Rn

Radon

atomnummer: 86
gruppe: 18
periode: 6
atomvekt: (222)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Radon i bygninger

Visste du at...

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft.

[Illustrasjon]

Radonmålere fra Statens strålevern

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft. Radon dannes fra radium som igjen dannes fra uran. Det betyr at radon finnes alle steder hvor man finner uran og generelt kan man si at det er mer uran i områder med bergarten granitt og dermed er det en sammenheng mellom radon i boliger og granitt i de underliggende bergarter. I tillegg er alunskifer i undergrunnen et tegn på at boligen bør sjekkes for radon.

Radonet kommer inn i boligen for eksempel via sprekker i boligens fundament og ved rør som bringer vann inn eller ut av boligen. Det kan også komme inn via grunnvannet i seg selv – spesielt om vannet er brønnvann. Med en gang du dusjer eller vasker klærne stikker imidlertid radongassen av så løsningen for drikkevannet er enkel; man kan bruke karbonfiltere som tar opp radonen eller man kan boble oksygen gjennom vannet. Disse boblene drar med seg radongassen.

Det er litt verre å fjerne radongass som samles i lufta i bygninger. Siden radon er tynge enn luft, vil gassen kunne hope seg opp i kjellere og i de laveste etasjene i bygget. Problemet kan dog reduseres ved å tette sprekker i fundament og rundt rør, eller ved å legge en plastduk som membran under huset. Et annet alternativ er å lage et reservoar under huset som fylles med radongassen, og som så ventileres gjennom en luftekanal.

Les mer hos Statens Strålevern

Les alt om radon

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

I Xe  
At Rn  
Ts Og  

Vis alt om radon

Radon er en edelgass.
Les om edelgassene.

Radon i periodesystemet

Visste du at...

Mn

mangan ble brukt til farging av glass for så langt tilbake som 3000 år siden? Egypterne mente at den fiolette fargen beskyttet mot beruselse.

Les mer om mangan

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter