Rn

Radon

atomnummer: 86
gruppe: 18
periode: 6
atomvekt: (222)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Den tyngste grunnstoffgassen

Radon er den tyngste grunnstoffgassen, 7 ganger tyngre enn luft og 100 ganger tyngre enn hydrogen. Alle radonisotopene er radioaktive og selv den mest stabile isotopen, 222Ra har en halveringstid så kort som 3,8 døgn.

Til tross for den korte levetiden utgjør radongass en stor helserisiko. Gassen som dannes naturlig i jordens indre siver opp gjennom jorden og kan samle seg i hus hvor gassen kun kan påvises ved hjelp av måling av strålingsnivået.

Radon er som de andre edelgassene fargeløs og uten smak og lukt. Men det er ikke selve grunnstoffet radon som er farlig. Radon er en inert edelgass og reagerer ikke med molekyler i kroppen. Problemet er grunnstoffene som dannes over tid når dette radioaktive grunnstoffet spaltes.

Les alt om radon

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

I Xe  
At Rn  
Ts Og  

Vis alt om radon

Radon er en edelgass.
Les om edelgassene.

Radon i periodesystemet

Visste du at...

Mn

mangan ble brukt til farging av glass for så langt tilbake som 3000 år siden? Egypterne mente at den fiolette fargen beskyttet mot beruselse.

Les mer om mangan

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter