Sb

Antimon

atomnummer: 51
gruppe: 15
periode: 5
atomvekt: 121,760

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,2 ppm

I havet
0,33 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Historie

Visste du at...

mens sort antimonsulfid ble brukt som øyeskygge i gamle Egypt, ble gult blyantimonat benyttet til glasering av veggene i Babylon på Nebukadnesars tid?

Antimon og antimonforbindelser har vært kjent siden antikken. I museet Louvre finner man en 5000 år gammel vase laget av nesten rent antimon.

Farge har vært en vesentlig årsak til bruk av antimonforbindelser tidlig i historien. Mens sort antimonsulfid ble brukt som øyeskygge i gamle Egypt, ble gult blyantimonat benyttet til glassering av veggene i Babylon på Nebuchadnezzars tid (604–561 f.Kr.). Det samme fargestoffet ble fortsatt brukt tidlig på 1900-tallet og kalt Napoli-gult.

En mindre fredelig bruk av antimonforbindelser stod sannsynligvis grekerne for.

[Illustrasjon]

Gutenbergs presse.

I deres storhetstid kan de ha benyttet stibnitt i den tidens flammekastere. Våpenet ble først brukt av den bysantinske marinen. Fiendens skip ble angrepet ved at en lett antennelig væske ble skutt fra krigsskip, gjerne gjennom ett langt messingrør. Væskeblandingen ble holdt varm i beholdere under høyt trykk og sendt gjennom røret ved hjelp av en primitiv pumpe. Prosjektilene skapte branner som det var svært vanskelig å slukke. Det sies at stoffet brant selv på overflaten av vann. En teori argumenterer for at våpenet var en blanding av råolje, stibnitt og salpeter (det finnes andre teorier også). Resultatet var at fiendens skip ofte var redde for å angripe den bysantinske flåten siden dette våpenet ga et stort overtak. Våpenet var dermed et av tidens mest fryktede våpen.

Det faktum at antimon utvider seg når det størkner benyttet Johan Gutenberg seg av når han oppfant boktrykkerkunsten. Bokstavformer ble fylt med flytende bly-tinn-antimon-metall som utvider seg når det størknet. Legeringer som denne er dessuten svært harde og Gutenberg fikk dermed laget harde trykkeformer som gav skarpe avtrykk.

Les alt om antimon

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ge As Se
Sn Sb Te
Pb Bi Po

Vis alt om antimon

Antimon i periodesystemet

Visste du at...

Kr

krypton siver ut av jorden ved varme kilder og i vulkanske områder.

Les mer om krypton

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter