Sb

Antimon

atomnummer: 51
gruppe: 15
periode: 5
atomvekt: 121,760

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,2 ppm

I havet
0,33 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

I kroppen

Visste du at...

man i middelalderen brukte antimon-piller som gjenbruksavføringsmiddel?

Antimon har ingen biologisk rolle og er svært giftig selv i relativt små konsentrasjoner. Inntak av størrelsesorden 100 milligram regnes som farlig.

Antimon stimulerer metabolismen i små doser, men forårsaker leverskader og setter visse enzymer ute av funksjon i større doser. Mens man lett finner motgift mot arsen er dette vanskeligere for antimon. Antimon tiltrekkes svovel i visse enzymer og kan ikke lett fjernes når det først har dannet en forbindelse.

Antimon i form av sulfid har blitt bruk medisinsk siden rundt år 1000, men ble for alvor tatt i bruk på 1500-tallet da kalium-antimon saltet av tartratsyre ble et populært brekkmiddel.

[Portrett: Barbara Krafft.]

Wolfgang Amadeus Mozart.
Portrett: Barbara Krafft.

Mozarts død

Wolfgang Amadeus Mozart døde i 1791 kun 35 år gammel. Han trodde selv han hadde blitt forgiftet, og hans rival Antonio Salieri tilstod mordet mange år senere. Imidlertid var Salieri på dette tidspunktet senil og lite etterrettelig. Mer sannsynlig er det at Mozart ble forgiftet av et kalium-antimonsalt av tartratsyre som på de tider ble brukt som vidundermedisin mot alle mulige og umulige sykdommer. Forbindelsen gir øyeblikkelig oppkast, og dette ble sett på som et tegn på at man fikk fjernet uønskede produkter fra kroppen. Mozart fulgte ikke legenes anvisninger og tok for store doser. Han fikk etter kort tid feber; hender, føtter og mage svellet og dette ble fulgt av plutselige oppkastanfall. Diagnose militærfeber ble stilt (en sykdom vi ikke lenger kjenner). Mozart døde to uker senere. Symptomene var identiske med akutt antimon-forgiftning.

Om ikke Mozart ble myrdet med antimon, har noen av dette grunnstoffets forbindelser blitt flittig brukt i slike sammenhenger på 1800-tallet. Men som for arsen/arsenikk satte Marsh-testen en stopper for slik bruk fra midten av 1800-tallet.

Viste du at man i middelalderen brukte antimon-piller som gjenbruksavførigsmiddel. Man tok en pille på størrelse med en ert og ventet til den hadde den ønskede virkningen. Pillen ble deretter gjennvunnet! Og lagret for fremtidig bruk. Det finnes eksempler hvor slike piller har gått i arv fra generasjon til generasjon.

Les alt om antimon

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ge As Se
Sn Sb Te
Pb Bi Po

Vis alt om antimon

Antimon i periodesystemet

Visste du at...

W

de to brødrene som først isolerte W foretrakk hvert sitt navn; Fausto Elhuyar ville kalle grunnstoffet wolfram, mens Juan foretrakk tungsten.

Les mer om wolfram

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter