Sb

Antimon

atomnummer: 51
gruppe: 15
periode: 5
atomvekt: 121,760

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,2 ppm

I havet
0,33 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Innledning

Antimon ligger i periodesystemet i grenselandet mellom metallene og ikke-metallene og har som arsen flere polymorfe former. Den stabile modifikasjonen er metallisk, blåhvit, hard og sprø. Til å være et metall leder denne modifikasjonen varme og elektrisitet dårlig. Smeltepunktet er lavt og damptrykket er høyt.

I tillegg til metallisk antimon finnes to andre polymorfer; gult og svart antimon. Disse er begge ustabile ikke-metaller hvor Sb4-klustere er en viktig byggestein.

Les alt om antimon

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ge As Se
Sn Sb Te
Pb Bi Po

Vis alt om antimon

Antimon i periodesystemet

Visste du at...

Al

blå safirer og røde rubiner er forurenset aluminiumoksid?

Les mer om aluminium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter