Se

Selen

atomnummer: 34
gruppe: 16
periode: 4
atomvekt: 78,96

I mennesket
14 mg

I jordskorpen
0,05 ppm

I havet
0,09 µg/liter

Gift og motgift

Visste du at...

selenforgiftning av beitende dyr ble observert så tidlig som i 1295 - av ingen ringere enn Marco Polo?

[Illustrasjon: Carl Henrik Gørbitz, KI, UiO.]

Enzymet glutationperoksidase.
Illustrasjon: Carl Henrik Gørbitz, KI, UiO.

Frie oksygenradikaler utgjør en trussel mot alle kroppens celler. Disse frie radikalene ødelegger de stoffene de kommer i kontakt med og kan føre til kreft. Derfor må frie oksygenradikaler uskadeliggjøres så fort som mulig; de må nøytraliseres av antioksidanter. Selen virker her i antioksidantenzymet glutationperoksidase som eliminerer peroksider før de kan danne farlige frie radikaler. Kroppen må derfor ha tilstrekkelige mengder selen. Den daglige føde skal inneholde ca 1 mikrogram per kilo kroppsvekt. Men seleninnholdet i menneskets diett varierer fra verdensdel til verdensdel og fra land til land. I noen land er seleninntaket så lavt som 30 mikrogram per dag. Årsaken til disse variasjonene er at seleninnholdet i jordsmonnet varierer i stor grad. Dessuten varierer maten som spises fra land til land.

For å bøte på et uheldig kosthold eller et selenfattig jordsmonn kan gjødsel og dyrefor tilsettes selen. Lavt seleninnhold i jordsmonnet i Finland har for eksempel ført til at kunstgjødsel der tilsettes selen. Dette gir et generelt høyere seleninnhold i dietten. I England og Danmark tilsettes storfefor selen for å motvirke/hindre enkelte kvegsykdommer.

Det er mange typer mat som er selenholdig/selenrik; for eksempel utgjør frokostblandinger og helkornbrød en viktig selenkilde i Norge. Fisk som tunfisk, torsk og laks er også selenrike og det er også nøtter. Alternativt tas selen i form av vitaminpiller og som kosttilskudd.

Selv om selen i seg selv er giftig i relativt små doser, kan selen motvirke effekten av andre giftstoffer, spesielt kadmium, kvikksølv, arsen og tallium. Kvikksølv akkumuleres i tunfisk. Denne fisken skal likevel være trygg å spise siden den beskytter seg selv ved å ta opp ett selenatom for hvert kvikksølvatom den absorberer.

Les alt om selen

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

P S Cl
As Se Br
Sb Te I

Vis alt om selen

Selen i periodesystemet

Visste du at...

Ba

barium er giftig? Likevel benyttes bariumsulfat medisinsk som kontrastmiddel ved røntgenundersøkelser av mage og tarm.

Les mer om barium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter