Se

Selen

atomnummer: 34
gruppe: 16
periode: 4
atomvekt: 78,96

I mennesket
14 mg

I jordskorpen
0,05 ppm

I havet
0,09 µg/liter

Gift og motgift

Visste du at...

selenforgiftning av beitende dyr ble observert så tidlig som i 1295 - av ingen ringere enn Marco Polo?

[Illustrasjon: Carl Henrik Gørbitz, KI, UiO.]

Enzymet glutationperoksidase.
Illustrasjon: Carl Henrik Gørbitz, KI, UiO.

Frie oksygenradikaler utgjør en trussel mot alle kroppens celler. Disse frie radikalene ødelegger de stoffene de kommer i kontakt med og kan føre til kreft. Derfor må frie oksygenradikaler uskadeliggjøres så fort som mulig; de må nøytraliseres av antioksidanter. Selen virker her i antioksidantenzymet glutationperoksidase som eliminerer peroksider før de kan danne farlige frie radikaler. Kroppen må derfor ha tilstrekkelige mengder selen. Den daglige føde skal inneholde ca 1 mikrogram per kilo kroppsvekt. Men seleninnholdet i menneskets diett varierer fra verdensdel til verdensdel og fra land til land. I noen land er seleninntaket så lavt som 30 mikrogram per dag. Årsaken til disse variasjonene er at seleninnholdet i jordsmonnet varierer i stor grad. Dessuten varierer maten som spises fra land til land.

For å bøte på et uheldig kosthold eller et selenfattig jordsmonn kan gjødsel og dyrefor tilsettes selen. Lavt seleninnhold i jordsmonnet i Finland har for eksempel ført til at kunstgjødsel der tilsettes selen. Dette gir et generelt høyere seleninnhold i dietten. I England og Danmark tilsettes storfefor selen for å motvirke/hindre enkelte kvegsykdommer.

Det er mange typer mat som er selenholdig/selenrik; for eksempel utgjør frokostblandinger og helkornbrød en viktig selenkilde i Norge. Fisk som tunfisk, torsk og laks er også selenrike og det er også nøtter. Alternativt tas selen i form av vitaminpiller og som kosttilskudd.

Selv om selen i seg selv er giftig i relativt små doser, kan selen motvirke effekten av andre giftstoffer, spesielt kadmium, kvikksølv, arsen og tallium. Kvikksølv akkumuleres i tunfisk. Denne fisken skal likevel være trygg å spise siden den beskytter seg selv ved å ta opp ett selenatom for hvert kvikksølvatom den absorberer.

Les alt om selen

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

P S Cl
As Se Br
Sb Te I

Vis alt om selen

Selen i periodesystemet

Visste du at...

Be

det sies at keiser Nero brukte en stor smaragd (et beryllium-aluminiumsilikat med spormengder krom) som brille for bedre å kunne se gladiatorkampene?

Les mer om beryllium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter