Tl

Thallium

atomnummer: 81
gruppe: 13
periode: 6
atomvekt: 204,38

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,47 ppm

I havet
0 µg/liter

På solen
6,51 ppt

Innledning

[Foto: Grethe Wibetoe, KI, UiO.]

Foto: Grethe Wibetoe, KI, UiO.

Thallium er et gråhvitt metall. Det har en metallisk glans som fort forsvinner ved oppbevaring i luft. Oksiddannelsen på overflaten gir metallet et blågrått skjær slik at korrodert thallium minner om bly. Metallet er duktilt og så bløtt at det kan skjæres med kniv. Thallium og dens forbindelse er meget giftige. Thalliumsulfat har blant annet vært benyttet som insektisid og som rottegift. Thallium er også kjent fra kriminalsaker som en dødelig gift. I dag anvendes thallium hovedsakelig i laboratorier og i forskningssammenheng. Den radioaktive isotopen thallium-201 benyttes innen medisin for diagnostisering av hjertelidelser.

Forfatter:  Grethe Wibetoe

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)   Søk

Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter