Tl

Thallium

atomnummer: 81
gruppe: 13
periode: 6
atomvekt: 204,38

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0,47 ppm

I havet
0 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Anvendelser

Visste du at...

Isotopen 201-thallium benyttes innen medisin for diagnostisering av hjertelidelser.

Thallium og thalliumforbindelser har ikke utbredt anvendelse. Hoveddelen anvendes i laboratorier og i forskningssammenheng. Tidligere ble thalliumsalter benyttet som insektisid og rottegift. Denne anvendelsen er ikke lenger tillatt i vestlige land, men thallium selges fremdeles for dette formålet i u-land. Før man fikk elektroniske termometre ble thallium også benyttet til termometre til bruk ved lave temperaturer (for eksempel i arktiske strøk): Ved å tilsette thallium til kvikksølv kan termometre benyttes ned til -58 oC. Den nedre temperatur for vanlige kvikksølvtermometre er -40 oC. I dag benyttes thalliumsalter til å lage spesialglass med lavt smeltepunkt og høy brytningsindeks, i halvledere, superledere (i kuprater) og i katalyseprosesser for organisk syntese. Pga at thalliumsulfid forandrer sin elektriske ledningsevne ved belysning brukes denne forbindelsen i fotoceller som er ømfindtlig for IR-stråling, i fotografiske lysmålere og i optisk fotometri for temperaturkontroll og temperaturregulering. Thallium benyttes også i grønt fyrverkeri.

Isotopen 201-thallium benyttes innen medisin for diagnostisering av hjertelidelser. Ved å sprøyte inn en liten mengde av den radioaktive isotopen i blodet vil man kunne følge blodstrømmen i hjertet ved å måle γ-stråling fra de berørte områder i kroppen.

Les alt om thallium

Forfatter:  Grethe Wibetoe

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Cd In Sn
Hg Tl Pb
Cn Nh Fl

Vis alt om thallium

Thallium i periodesystemet

Visste du at...

Pb

Blyanter inneholder ikke bly, men en blanding av grafitt og leire. Navnet kommer av at det tidligere ble benyttet en blanding av bly og tinn i blyanter.

Les mer om bly

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter