W

Wolfram

atomnummer: 74
gruppe: 6
periode: 6
atomvekt: 183,84

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
1 ppm

I havet
0,001 µg/liter

På solen
4000,00 ppt

Anvendelser

Visste du at...

wolfram benyttes som glødetråd i lyspærer?

Viktig i første og annen verdenskrig

I 1864 blandet engelske Robert Mushet 5 % W inn i stål og lagde med det en hardere og sterkere legering som først ble anvendt i metallindustrien. Metallkuttende maskiner fikk med det lengre levetid. Det gikk imildertid ikke lang tid før våpenindustrien også kastet sitt blikk på dette materialet, og stålet ble dermed benyttet i pistoler, gevær og kanoner. Under første verdenskrig brukte tyskerne dette stålet flittig, noe som ga deres våpnen dobbelt så lang levetid som tilsvarende russiske og franske våpen.

Metallet benyttes forsatt i dag militært, for eksempel i anti-tanks våpen. Legeringer med jern-kobber eller jern-nikkel har en svært høy tetthet og dermed så stor gjennomslagskraft at disse prosjektilene går igjennom pansrede kjøretøyer.

Wolfram og wolframforbindelser har imidlertid også andre og fredeligere anvendelser:

Wolfram metall

Rent wolfram benyttes som glødetråd i lyspærer, i elektriske kontakter og som varmeelementer i høytemperaturovner. I lyspærene utnyttes det høye smeltepunktet til metallet. Høy temperatur gir stor lysstyrke. I tillegg er her det høye kokepunktet (5700 oC) en fordel. Dette gir lavt damptrykk og dermed lav avdampning.

En annen egenskap som har gjort at wolfram benyttes industrielt, er metallets beskjedne termiske utvidelse. Volumet til alle forbindelser og materialer varierer med temperatur. Wolfram har den laveste temperaturutvidelsen av metallene. Denne utvidelseskoeffisienten er dessuten tilnærmet lik den termiske utvidelsen til glass og glassforseglinger rundt wolframtråder er dermed mulig.

Wolframkarbid

WC er den viktigste wolframforbindelsen. Denne forbindelsen er svært hard og benyttes i borehoder; om man så skal bore etter olje eller i tenner. Militært benyttes dette materialet i spissen på prosjektiler slik at de skal kunne slå seg igjennom pansrede kjøretøyer. Dette karbidet er dessuten en viktig bestanddel i piggene i piggdekk. Andre metaller ville her slites alt for fort.

Den viktigste anvendelsen av WC er likevel som tilsetning i verktøystål. Dette spesielt harde metallet inneholder WC-partikler som gjør materialet svært så sterkt. 40 % av verdensproduksjonen av wolfram benyttes til dette formålet.

Les alt om wolfram

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Nb Mo Tc
Ta W Re
Db Sg Bh

Vis alt om wolfram

Wolfram i periodesystemet

Visste du at...

Pb

Blyanter inneholder ikke bly, men en blanding av grafitt og leire. Navnet kommer av at det tidligere ble benyttet en blanding av bly og tinn i blyanter.

Les mer om bly

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter