Zn

Sink

atomnummer: 30
gruppe: 12
periode: 4
atomvekt: 65,38

I mennesket
2,3 g

I jordskorpen
83 ppm

I havet
11 µg/liter

På solen
0,00 ppt

Et metall vi ikke kan leve uten.

Sink er like nødvendig som jern for kroppen vår.

Visste du at...

sink er nødvendig i proteinet karboanhydrase for at blodet skal bringe CO2 fra cellene til lungene der det avgis?

”Alle” vet at jern er nødvendig i proteinet hemoglobin for at blodet skal kunne binde oksygen og bringe dette fra lungene og ut til cellene i organismen. Men det er få som vet at sink er like nødvendig i proteinet karboanhydrase for at blodet skal bringe CO2 fra cellene til lungene der det avgis. Begge disse prosessene er nødvendige for åndedrettet. Uten sink ville heller ikke hundrevis av andre molekyler som er viktige for livsprosessene være aktive. Kort sagt; uten sink - intet liv.

Les alt om sink

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

    Al
Cu Zn Ga
Ag Cd In

Vis alt om sink

Sink i periodesystemet

Visste du at...

W

de to brødrene som først isolerte W foretrakk hvert sitt navn; Fausto Elhuyar ville kalle grunnstoffet wolfram, mens Juan foretrakk tungsten.

Les mer om wolfram

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter