print logo

Modeller

De vanligste modellene som blir brukt i kjemiundervisningen, blir vist og gjennomgått. Vi ser kule-pinnemodeller, kalottmodeller og pinnemodeller av molekyler, og noen modeller av nettverksstoffer. Vi ser også på noen ulike gittermodeller av kystaller og sammenlikner dem med virkelige krystaller av stoffene. Modellenes begrensninger blir påpekt og ulike misoppfatninger, som kan oppstå ved ukritisk bruk av modellene, blir drøftet. (Tid 11:28)

Get Adobe Flash player

 

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole, modeller
Publisert 9. mar. 2011 22:10 - Sist endret 19. sep. 2011 10:39