print logo

Oksidasjon av alkohol til aldehyd

Vi ser at etanol oksideres til etanal av kromsyre. Oksidasjonsmidlet dikromat, Cr2O72-, er oransjefarget. Når etanol oksideres, reduseres krom(VI) i dikromat til krom(III), Cr3+, som er grønt. Det er denne fargeendringer fra oransje til grønt vi ser i reagensglasset. Lukten av etanal (acetaldehyd) er stikkende og meget karakteristisk. Ser vi på de funksjonelle gruppene, øker karbonets oksidasjonstall fra -I i etanol til +I i etanal. Dette er vanskelig å se i snutten fordi det skrives med et rødt kritt på tavlen. (Tid 2:00)

Get Adobe Flash player

Emneord: skolelab, kjemi, skole, oksidasjon
Publisert 9. mar. 2011 22:10 - Sist endret 19. sep. 2011 10:40