Nettsider med emneord «Algebraisk geometri»

Publisert 16. sep. 2016 11:23
Publisert 22. okt. 2012 13:59

Hvor mange og hva slags cusper kan en cuspidal kurve ha? Vi stiller dette spørsmålet for kurver på det projektive planet og for kurver på Hirzebruchflater.