Johannes Kleppe: Modular curves II

Johannes Kleppe, Høskolen i Buskerud og Vestfold, gives the Seminar in Algebra and Algebraic Geometry:

Modular curves II

Johannes Kleppe

Elliptiske modulære kurver som Riemannflater forts. (Kap. 2, James S. Milne, "Modular functions and modular forms"; www.jmilne.org/math/)


Published Mar. 3, 2015 3:47 PM - Last modified Mar. 3, 2015 3:47 PM