print logo

Praktisk informasjon til forelesere

På sidene det er lenka til under finner du informasjon du trenger når du har fått ansvar for et emne. Informasjonen er først og fremst rettet mot undervisning på laveregradsemner, men her er også informasjon som kan være nyttig for forelesere i emner på masternivå. Kontakt studieadministrasjonen på instituttet om noe er uklart.

Hvem jobber med hva?

Annika

 • Programkoordinator for masterprogrammene
 • Sekretær for masterrådet
 • Avsluttende eksamen for masterstudenter
 • Undervisningsplanlegging og timeplanlegging
 • Aktuarkompetanse

Biljana

 • Programkoordinator for bachelorprogrammet Matematikk og økonomi (MAEC)
 • Ph.d.-programmet og ph.d.-studenter 

 • Sekretær for ph.d.-rådet
 • Eksamensavvikling unntatt avsluttende mastereksamener
 • Pensumlitteratur

Helena 

 • Programkoordinator for bachelorprogrammet Matematikk, Informatikk og teknologi (MIT)
 • Internasjonalisering av studier 

 • Vedlikehold av instituttets nettsider 
om studier
 • Sekretær i undervisningsutvalget
 • Oppfølging av gruppelærere, forelesere og studenter i begynneremner
 • Obligatoriske oppgaver
 • Forkurs
 • Unge studenter inkl. MAT1100U


Er du usikker på hvem du skal ha tak i kan du bruke e-post adressen studieinfo@math.uio.no, da når du både Annika, Biljana og  Helena.

Publisert 7. aug. 2013 16:01 - Sist endret 1. sep. 2015 10:08