Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Forskningsarrangementer

08 nov.
12:00, Seminar room: "Gates of Eden", Matematisk Institutt, 2nd Floor, Sognsveien 77B, Ullevål Stadion
09 nov.
Seminar room: "Gates of Eden", Matematisk Institutt, 2nd Floor, Sognsveien 77B, Ullevål Stadion