Aktuelt innen forskning

Publisert 1. feb. 2018 13:15

Prosjektet Dynamics Of Floating Ice (DOFI) har blitt tildelt 12,8 millioner fra PETROMAKS2-programmet hos Norges Forskningsråd. 

Prosjektleder Atle Jensen og forskningsgruppen i mekanikk skal sammen med forskere fra Alaska, Paris, Svalbard og Meteorologisk institutt bruke de neste årene for å finne ut mer om bevelser i is og isfjell og utvikle metoder for å forbedre varsling for å øke sikkerheten ved aktiviteter i Arktis.

Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 31. jan. 2018 11:53

Toppforsk-prosjektet heter Stochastics for time-space Risk Models (STORM). Prosjektleder  professor Giulia di Nunno og forskningsgruppen i stokastisk analyse er med denne tildelingen sikret gode år fremover!

I år går Fellesløftet til ordningen Toppforsk som er en målrettet satsning for å sikre god, langsiktig finansiering av forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende på sitt felt. Fellesløftet er et spleiselag mellom universitetene og Norges forskningsråd. 

Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 16. aug. 2017 10:11

Professor Sylvia Richardson kreeres til æresdoktor ved UiO og i den forbindelse holder hun et åpent foredrag med tittelen A personal view of statistics as a tool for discovery in the health Sciences. Les mer om foredraget her. 

Publisert 26. juni 2017 13:45

Ørnulf Borgan tildeles årets Sverdrup-pris i kategorien fremragende representant for statistikkfaget. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 22. juni 2017 14:23

Universitetsstyret har vedtatt at Kongens gullmedalje 2017 for Matnat tildeles Kristina Rognlien Dahl for hennes PhD avhandling i stokastisk analyse fra 2016.

Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 16. mai 2017 10:20

Bernt Øksendal er utnevnt til æresdoktor ved NHH. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 26. apr. 2017 14:41

Paul Arne Østvær er tildelt Friedrich Wilhelm Bessel Research Award fra Humbolt stiftelsen. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 14. mars 2017 10:43

Forskningsprosjektet "Experiments on waves in oil and ice" er et samarbeid mellom seksjon for Mekanikk ved UiO og forskere fra Unis, Meteorologisk institutt og National Unversity of Ireland Galway. Du kan følge forskere, stipendiater og masterstudenter på turen gjennom prosjektets egen blogg.

Publisert 9. des. 2016 15:33

Forskningsrådet har nå offentliggjort resultatene av årets tildeling av fri prosjektstøtte. Matematisk institutt får ett nytt prosjekt i kategorien Unge forskertalenter. Prosjektleder er Andreas Carlson fra seksjon for mekanikk. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 24. aug. 2016 16:05

Marie E. Rognes, som har en bistilling ved forskningsgruppen i mekanikk på Matematisk institutt, har blitt tildelt et ERC starting grant. Hennes hovedarbeidsplass er SIMULA, som er vertskap for det kommende ERC-prosjektet. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 27. jan. 2016 11:58

Forskningsrådet og Universitetene går inn i et spleiselag som de kaller fellesløftet. I år går fellesløftet til ordningen Toppforsk som er en målrettet satsning for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende på sitt felt.

Med prosjektet Motivic Hopf equations sikres Paul Arne Østvær og forskningsgruppen i geometri og topologi  gode år fremover. 

Publisert 4. jan. 2016 14:42

En gruppe forskere fra Universitetet i Oslo ledet av Professor Karsten Trulsen, Universitetet i Alcalá og det Franske Meteorologiske Institutt (Météo-France) fastsetter for første gang sannsynligheten for at en monsterbølge faktisk har funnet sted. Les artikkelen i Titan.uio.no

Publisert 4. des. 2015 14:36

Forskningsrådet har i dag offentliggjort resultatene av årets tildeling av Fri prosjektstøtte. Matematisk institutt har gjort det meget bra: To forskerprosjekter, ett prosjekt for et ungt forskertalent, ett mobilitetsstipend for en post doc og støtte til en internasjonal konferanse er årets uttelling.

Prosjektene vil bidra til nye rekrutteringsstillinger og mye faglig aktivitet i årene fremover. 

Publisert 26. aug. 2015 14:12

Splitter nye statistiske metoder skal kunne avdekke alt fra kreft og sjøsikkerhet til skattejuks og forsikringssvindel.

Publisert 21. aug. 2015 12:02

Professor Erlend Fornæss Wold mottok i går årets pris fra Professor Ingerid Dal og søster Ulrikke Greve Dals legat for fremragende arbeid innen teoretisk matematikk. 

Publisert 21. nov. 2014 22:29

Forskningsrådet annonserte i dag listen over de 17 forskningssamarbeidene som får tildelt status som Senter for forskningsdrevet innovasjon  (SFI). Matematisk institutt er stolt over å være partner i senteret BIG INSIGHT. 

Publisert 27. juni 2014 09:24

Professor Bernt Øksendal er tildelt universitetets forskningspris for 2014. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 19. des. 2013 14:39

Forskningsrådet finansierer Professor Nils Lid Hjorts prosjekt Focus Driven Statistical Inference With Complex Data. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 2. aug. 2013 09:57

Ragnar Winther er tildelt ERC advanced grant for sitt prosjekt Finite Element Exterior Calculus and Applications. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 12. juni 2013 09:08

Professor Nils Lid Hjort tildeles årets Sverdrup-pris i kategorien fremragende representant for statistikkfaget. Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 5. mars 2013 14:05

Vindkraften gir mer usikre strømpriser i det tyske og det norske markedet. Prisene blir enda mer ustabile med ny strømkabel mellom Norge og Tyskland.

Publisert 1. mars 2013 13:02

Forskningsgruppen i beregningsorientert matematikk flytter i dag over fra Institutt for informatikk til Matematisk institutt.  De ønskes hjertelig velkommen til oss!

Publisert 26. feb. 2013 08:27

Mellomstore bølger kan ødelegge vindturbinene på havet. De kan knekke som fyrstikker. Matematikere prøver nå å forklare hvorfor.

Publisert 19. sep. 2012 12:03

Signalkaos mellom hjernecellene kan føre til alvorlige skader. Medisinerne vet ikke nok. Nå har de bedt matematikere om hjelp.

Publisert 5. sep. 2012 11:35

Instituttet gratulerer Ingrid K. Glad med personlig opprykk til professor. Ingrid blir dermed instituttets første kvinnelige professor i statistikk!