Prisen på strøm?

Forskningsrådets eVita-program er med på å finansiere et forskningsporsjekt ved Matematisk institutt: Electricity markets: modelling, optimization and simulation(EMMOS). Målet er å utvikle risikostyringsverktøy for selgere og storbrukere av energi.

illustrasjon: Colorbox.no

Ved hjelp av Mote Carlo-simuleringer ønsker man  si noe om hvordan prisen på elektrisitet vil bevege seg fremover basert på hvordan markedet har vært frem til nå. Dette vil kunne hjelpe industribedrifter til å vite når det lønner seg å benytte futures kontrakter på strømkjøp og hva slike avtaler bør koste. Prosjektet ledes av professor Fred Espen Benth. Du kan lese mer om prosjektet i eVITAs nyhetsbrev.(pdf)

Publisert 10. mai 2012 12:00 - Sist endret 8. apr. 2015 16:19