2014

Publisert 21. nov. 2014 22:29

Forskningsrådet annonserte i dag listen over de 17 forskningssamarbeidene som får tildelt status som Senter for forskningsdrevet innovasjon  (SFI). Matematisk institutt er stolt over å være partner i senteret BIG INSIGHT. 

Publisert 27. juni 2014 09:24

Professor Bernt Øksendal er tildelt universitetets forskningspris for 2014. Matematisk institutt gratulerer!