Prøveforelesning: Carl Joachim Berdal Haga

M.Sc. Carl Joachim Berdal Haga ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Iterative solvers for large linear systems.

Tid og sted for disputasen

13.15 Storstua, Simula-senteret, Fornebu: Numerical Methods for Basin-Scale Poroelastic Modelling

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

Publisert 6. juni 2011 10:03 - Sist endret 28. nov. 2011 13:29