Prøveforelesning: Andrea Hofmann

M.Sc. Andrea Hofmann ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the Milnor fibration and the Milnor number

Tid og sted for disputasen

13:15 Aud 1, Kristine Bonnevies hus: Curves of genus 2 on rational normal scrolls and scrollar syzygies

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

 

Publisert 4. apr. 2011 10:28 - Sist endret 4. apr. 2011 14:53