Prøveforelesning: Olav Gravir Imenes

Cand.Scient Olav Gravir Imenes ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The cobordism hypothesis: content, origin and the notion of fully dualizable object.

Tid og sted for disputasen

Kl. 13.15, 12. etasje, Niels Henrik Abels hus: The concept of charge in a model based on non-commutative algebraic geometry

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

 

Publisert 18. aug. 2011 13:05 - Sist endret 28. nov. 2011 13:30