Prøveforelesning: Birgit Kjoss Lynge

Cand.Scient. Birgit Kjoss Lynge ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Internal tides and their importance to dissipation in the ocean

Tid og sted for disputasen

13:15 Aud.1, Geologibygningen: High resolution tidal models for the Norwegian coast

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

 

Publisert 13. mai 2011 12:58 - Sist endret 13. mai 2011 13:00