Prøveforelesning: Heidi Mork

Cand.Scient. Heidi Mork ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

A-discriminants

Tid og sted for disputasen

13.15, 12.etasje, Niels Henrik Abels hus: Real algebraic curves and surfaces

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland
 

Publisert 18. nov. 2011 10:44